81 हजार क्विंटल ले जादा आयोडीन नमक आवंटित


  • राशन कार्ड धारक मन ल निःशुल्क वितरित करे जिला मन ल 81 हजार क्विंटल ले जादा आयोडीन नमक आवंटित 

रायपुर, 14 जून 2017। राज्य सरकार कोति ले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के राशन कार्ड धारक मन ल चालू महिना जून मं निःशुल्क वितरित करे बर जिला मन ल 81 हजार 516 क्विंटल आयोडीन सहित नमक आवंटित करे गए हावे। ये आवंटन खाद्य, नागरिक आपूर्ति अऊ उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोति ले प्रदेश के सबो 27 जिला मन ल दे गए हावे। आवंटन आदेश के अनुसार बिलासपुर जिला ल छह हजार 410 क्विंटल, जांजगीर-चांपा जिला ल चार हजार 500 क्विंटल, कोरबा जिला ल चार हजार 844 क्विंटल, मुंगेली जिला ल एक हजार 913 क्विंटल, रायगढ़ जिला ल पांच हजार 354 क्विंटल अऊ बालोद जिला ल एक हजार 889 क्विंटल नमक दे गीस हावे। बेमेतरा जिला ल एक हजार 934 क्विंटल, दुर्ग जिला ल दू हजार 959 क्विंटल, कबीरधाम जिला ल दू हजार 195 क्विंटल, राजनांदगांव जिला ल तीन हजार 549 क्विंटल, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला ल तीन हजार 224 क्विंटल, धमतरी जिला ल दू हजार 050 क्विंटल, गरियाबंद जिला ल दू हजार 615 क्विंटल, महासमुंद जिला ल दू हजार 867 क्विंटल अऊ रायपुर जिला ल तीन हजार 254 क्विंटल नमक दे गए हावे। एही जइसन बलरामपुर-रामानुजगंज जिला ल तीन हजार 355 क्विंटल, जशपुर जिला ल तीन हजार 909 क्विंटल, कोरिया जिला ल दू हजार 840 क्विंटल, सरगुजा जिला ल चार हजार 379 क्विंटल, सूरजपुर जिला ल तीन हजार 843 क्विंटल, बस्तर जिला ल तीन हजार 615 क्विंटल, उत्तर बस्तर (कांकेर) जिला ल तीन हजार 095 क्विंटल, कोण्डागांव जिला ल दू हजार 466 क्विंटल, बीजापुर जिला ल एक हजार 048 क्विंटल, सुकमा जिला ल एक हजार 502 क्विंटल, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिला ल एक हजार 393 क्विंटल अऊ नारायणपुर जिला ल 516 क्विंटल नमक आवंटित करे गए हावे।

Post a Comment